Utskrifter

Jag kan bistå med utskrifter som är större än vad som är möjligt med de skrivare som används för hemmabruk. Jag använder konsttrycks-papper och ett antal olika varianter av halvblankt eller blankt papper. På blankt papper blir färgomfånget större och framför allt svart "svartare".

 

jag kan också göra utskrifter på Canvas.

 

För att hålla kostnaderna (och därmed priserna) nere finns det begränsningar i hur stora utskrifter jag kan göra. Maximal berdd på utskriften är 17" (~43 cm) och längden kan vara flera meter.

 

För att kunna montera en Canvasutskrift behövs en marginal på ungefär 3,5 cm på alla sidor. Detta gör att den övre gränsen i färdigt skick för kortsidan blir 36 cm.

 

För prisuppgifter kontakta mig.

Kvalitetskrav för original

För att utskriftsresultatet ska bli gott måste upplösningen och skärpan vara acceptabel. Det går inte att göra en "suddig bild" skarp eller korrigera mycket stora färgfel.

 

 

Inskanning av negativ/dia

Jag kan skanna bilder tagna med småbildskamera och i en del fall också större format. I portfolion finns inskannade bilder under rubrikerna Artister (samtliga), Barn (de två svartvita) och den översta raden under Resor:Gamla Resor. Inskanning av bilder upp till A4 sker i skanner medan större original fotograferas på samma sätt som för giclée.