Håkan Nyberg


född i Nykarleby, Finland 1938
död Rammsjö, Sverige 2013

Utbildning

Konstfackskolan, Stockholm 1958-62 Gerlesborgsskolan, Stockholm 1959
Lärare i måleri, Konstfackskolan i Stockholm 1975-80

Offentliga uppdrag

Lasarettet, Växjö
Nykarleby Grundskola, Finland
Servicehuset Borgmästaren, Växjö

Representerad

Nationalmuseum, Stockholm
Moderna Museet, Stockholm
Statens Konstråd
Västerås Konstmuseum
Jönköpings & Kronobergs läns landsting
Växjö, Värnamo och Stockholms kommuner

Stipendier

Statens konstnärsbidrag 1977, 1979, 1991 Stockholms stads konstnärsstipendium 1968, 1970, 1976 Medlem av Konstnärernas Riksorganisation (KRO)