Giclee Övriga konstnärer

Icke yrkesverksamma konstnärer vill ibland kunna ge bort exemplar av sina verk.
I en del fall finns det så litet antal verk att giclée är ett sätt att göra detta möjligt.
Här är några exempel.